20 thg 7, 2015

Top 20 người phú giàu nhất thế giới năm 2015

Top 20 người phú giàu nhất thế giới năm 2015


Top 20 người phú giàu nhất thế giới năm 2015


Trong danh sách mới công bố năm 2015 của tạp chí Forbes, danh sách 20 người giàu nhất thế giới đã được tiết lộ, trong đó đứng đầu là tỷ phú Bill Gates với tài sản ròng là 79.2 tỷ USD. So với năm 2014, tài sản của top 20 đã tăng 60 tỷ USD (839 so với 899) và Bill Gates vẫn đứng đầu là người giàu nhất thế giới trong danh sách này. Đáng chú ý trong danh sách này là sự xuất hiện của Mark Zuckerberg (thứ 16), người trong năm ngoái còn không có tên trong top 20. 

20. Sergey Brin - Người giàu nhất thế giới (thứ 20)
Tài sản ròng: 29.2 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Google 
Người giàu nhất thế giới (thứ 20)
Mua sách "Người giàu nhất thế giới"
19. Larry Page - Người giàu nhất thế giới (thứ 19)
Tài sản ròng: 29.7 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Google 
Người giàu nhất thế giới (thứ 19)
Mua sách "Người giàu nhất thế giới"
18. Sheldon Adelson - Người giàu nhất thế giới (thứ 18)
Tài sản ròng: 31.4 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Sòng bạc
Người giàu nhất thế giới (thứ 19)
Mua sách "Người giàu nhất thế giới"
17. Li Ka-shing - Người giàu nhất thế giới (thứ 17)
Tài sản ròng: 33.3 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Đa dạng
Người giàu nhất thế giới (thứ 19)
Mua sách "Người giàu nhất thế giới"

16. Mark Zuckerberg - Người giàu nhất thế giới (thứ 16)
Tài sản ròng: 33.4 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Facebook, Instagram, Whatsapp
Người giàu nhất thế giới (thứ 19)
Mua sách "Người giàu nhất thế giới"

15. Jeff Bezos - Người giàu nhất thế giới (thứ 15)
Tài sản ròng: 34.8 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Amazon.com 
Người giàu nhất thế giới (thứ 19)
Mua sách "Người giàu nhất thế giới"

14. Michael Bloomberg - Người giàu nhất thế giới (thứ 14)
Tài sản ròng: 35.5 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Bloomberg LP 
Người giàu nhất thế giới (thứ 19)
Mua sách "Người giàu nhất thế giới"
13. Bernard Arnault - Người giàu nhất thế giới (thứ 13)
Tài sản ròng: 38.7 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: LVMH
Người giàu nhất thế giới (thứ 19)
Mua sách "Người giàu nhất thế giới"
12. S. Robson Walton - Người giàu nhất thế giới (thứ 12)
Tài sản ròng: 39.1 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Wal-Mart 
Người giàu nhất thế giới (thứ 19)
11. Alice Walton - Người giàu nhất thế giới (thứ 11)
Tài sản ròng: 39.4 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Wal-Mart 
Người giàu nhất thế giới (thứ 19)
Mua sách "Người giàu nhất thế giới"
10. Liliane Bettencourt - Người giàu nhất thế giới (thứ 10)
Tài sản ròng: 40.1 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: L'Oreal 
Người giàu nhất thế giới (thứ 19)
Mua sách "Người giàu nhất thế giới"
9. Jim Walton - Người giàu nhất thế giới (thứ 9)
Tài sản ròng: 40.6 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Wal-Mart 
Người giàu nhất thế giới (thứ 19)
Mua sách "Người giàu nhất thế giới"
8. Christy Walton - Người giàu nhất thế giới (thứ 8)
Tài sản ròng: 41.7 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Wal-Mart 
Người giàu nhất thế giới (thứ 19)
Mua sách "Người giàu nhất thế giới"

7. David Koch - Người giàu nhất thế giới (thứ 7)
Tài sản ròng: 42.9 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Đa dạng 
Người giàu nhất thế giới (thứ 19)
Mua sách "Người giàu nhất thế giới"
6. Charles Koch - Người giàu nhất thế giới (thứ 6)
Tài sản ròng: 42.9 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Đa dạng 
Người giàu nhất thế giới (thứ 19)
Mua sách "Người giàu nhất thế giới"
5. Larry Ellison - Người giàu nhất thế giới (thứ 5)
Tài sản ròng: 54.3 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Công ty Oracle 
Người giàu nhất thế giới (thứ 19)
Mua sách "Người giàu nhất thế giới"
4. Amancio Ortega - Người giàu nhất thế giới (thứ 4)
Tài sản ròng: 64.5 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Ngành bán lẻ
Người giàu nhất thế giới (thứ 19)
Mua sách "Người giàu nhất thế giới"
3. Warren Buffet - Người giàu nhất thế giới (thứ 3)
Tài sản ròng: 72.7 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Công ty đầu tư Berkshire Hathaway 
Người giàu nhất thế giới (thứ 19)
Mua sách "Người giàu nhất thế giới"

2. Carlos Slim Helu - Người giàu nhất thế giới (thứ 2)
Tài sản ròng: 77.1 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Ngành viễn thông
Người giàu nhất thế giới (thứ 19)
Mua sách "Người giàu nhất thế giới"
1. Bill Gates - Người giàu nhất thế giới (thứ 1)
Tài sản ròng: 79.2 tỷ USD
Nguồn gốc tài sản: Tập đoàn Microsoft
Người giàu nhất thế giới (thứ 19)
Mua sách "Người giàu nhất thế giới"
L.H (Nguồn Forbes.com)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét