8 thg 8, 2016

Sách về kinh doanh, những quyển sách hay nhất mọi thời đại, sách hay về marketing, sách kinh doanh hay nhất, cuốn sách hay nhất mọi thời đại, Sách kinh tế, Sách hay về kinh doanh, 10 cuốn sách hay nhất mọi thời đại

Sách về kinh doanh, những quyển sách hay nhất mọi thời đại, sách hay về marketing, sách kinh doanh hay nhất, cuốn sách hay nhất mọi thời đại, Sách kinh tế, Sách hay về kinh doanh, 10 cuốn sách hay nhất mọi thời đại


Những dự đoán tương lai (Phần 4)

Dự đoán 6 – trường hợp về nền kinh tế tiếp thị theo hình tròn
Theo Wikipedia: Tên gọi nền kinh tế tròn chung có thể được áp dụng và tuyên bố bởi các trường phái tư duy khác nhau mà tất cả đều xoay quanh các nguyên tắc cơ bản tương đồng, mà họ đã tinh chế theo nhiều cách khác nhau. Bản thân ý tưởng, vốn tập trung vào việc tìm hiểu các hệ thống đang hoạt động, khó có thể là một ý tưởng mới và do đó không thể được truy trở lại ngày hoặc tác giả chính xác, thế nhưng các ứng dụng thực tế của nó đối với các hệ thống kinh tế hiện đại và các quy trình công nghiệp được tạo đà kể từ cuối những năm 1970, khai sinh ra bốn phong trào nổi bật, sẽ được nêu thông tin chi tiết dưới đây. Ý tưởng về dòng chảy vật liệu theo đường tròn được coi như là một mô hình cho nền kinh tế được đưa ra vào năm 1966 bởi Kenneth E Boulding trong bài báo mang tên “Kinh tế học về Hành tinh không gian đang đến”. Việc quảng bá một nền kinh tế theo đường tròn được xác định là chính sách quốc gia trong kế hoạch 5 năm lần thứ 11 của Trung Quốc bắt đầu từ năm 2006. The Ellen MacArthur Foundation, một tổ chức từ thiện độc lập được thành lập vào năm 2010, gần đây đã thảo ra cơ hội kinh tế của một nền kinh tế theo đường tròn. Là một phần trong sứ mệnh giáo dục của nó, tổ chức đã nỗ lực mang các trường tư tưởng bổ sung lại với nhau và tạo ra một khuôn khổ chặt chẽ, từ đó đưa ra khái niệm rộng và hấp dẫn hơn. Bốn phong trào của nền kinh tế theo đường tròn gồm:
·                   Chất thải là thức ăn: Chất thải không tồn tại... các thành phần sinh học và cấu thành (chất dinh dưỡng) của một sản phẩm được cố ý thiết kế sao cho phù hợp với chu kỳ vật liệu, được thiết kế để tháo rời và nhắm mục tiêu lại. Các chất dinh dưỡng sinh học không độc hại và có thể trộn lẫn. Chất dinh dưỡng cấu thành – polymer, hợp kim và các vật liệu được tạo bởi con người – được thiết kế để tái chế với mức năng lượng tối thiểu (sách kinh tế, sách hay về kinh doanh, 10 cuốn sách hay nhất mọi thời đại, sách về kinh doanh, những quyển sách hay nhất mọi thời đại, sách hay về marketing, sách kinh doanh hay nhất, cuốn sách hay nhất mọi thời đại).
·                   Đa dạng là sức mạnh: Tính cơ động, linh hoạt và đáp ứng cao sẽ được ưu tiên trong một thế giới không chắc chắn và phát triển nhanh ngày nay. Các hệ thống đa dạng, với rất nhiều kết nối và quy mô, linh hoạt hơn khi đối mặt với những cú sốc từ bên ngoài, hơn là các hệ thống được xây dựng đơn giản nhằm mang lại hiệu quả (sách kinh tế, sách hay về kinh doanh, 10 cuốn sách hay nhất mọi thời đại, sách về kinh doanh, những quyển sách hay nhất mọi thời đại, sách hay về marketing, sách kinh doanh hay nhất, cuốn sách hay nhất mọi thời đại).
·                   Năng lượng phải đến từ các nguồn tái tạo: Như trong cuộc sống, bất kỳ hệ thống nào cũng nên nhắm mục đích đến việc dùng “ánh sáng mặt trời hiện tại” và tạo ra năng lượng thông qua các nguồn năng lượng tái tạo (sách kinh tế, sách hay về kinh doanh, 10 cuốn sách hay nhất mọi thời đại, sách về kinh doanh, những quyển sách hay nhất mọi thời đại, sách hay về marketing, sách kinh doanh hay nhất, cuốn sách hay nhất mọi thời đại).
·                   Tư duy hệ thống: Khả năng hiểu mọi thứ ảnh hưởng lẫn nhau trong một tổng thể như thế nào. Các yếu tố được coi là “phù hợp” trong cơ sở hạ tầng, môi trường và bối cảnh xã hội của chúng. Trong khi một chiếc máy cũng là một hệ thống, thì tư duy hệ thống thường đề cập đến các hệ thống phi tuyến tính: các hệ thống mà thông qua thông tin phản hồi và các điều kiện khởi đầu không chính xác, thì đầu ra không tỷ lệ thuận với đầu vào và hệ thống có thể tiến hóa – hệ thống có thể cho thấy các thuộc tính mới xuất hiện. Các ví dụ về các hệ thống này đều là tất cả các hệ thống đang tồn tại và bất kỳ hệ thống mở nào, chẳng hạn như hệ thống khí tượng học hoặc các dòng hải lưu, thậm chí quỹ đạo của các hành tinh cũng có những đặc tính phi tuyến tính (sách kinh tế, sách hay về kinh doanh, 10 cuốn sách hay nhất mọi thời đại, sách về kinh doanh, những quyển sách hay nhất mọi thời đại, sách hay về marketing, sách kinh doanh hay nhất, cuốn sách hay nhất mọi thời đại).
Vậy làm thế nào để áp dụng điều này vào các nhà tiếp thị số?
Tôi đoán rằng các hàm ý về một nền kinh tế theo đường tròn liên quan đến việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ phát triển từ vị trí “cần” đến “đủ”. Tôi thấy tương lai không xa ở phía trước cho nhà tiếp thị chất thải. Tôi thấy một sự bất khoan dung ngày càng tăng đối với hoạt động đóng gói ngớ ngẩn và kỳ vọng về việc tái chế các sản phẩm cũ. Việc tiêu thụ năng lượng và năng lực để các nhà tiếp thị cạnh tranh sẽ trở nên minh bạch hơn và cởi mở với những phản hồi và cam kết với người tiêu dùng. Các nhà tiếp thị sẽ cung cấp cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn, bất chấp các chất thải, thậm chí thể mang lại nguồn doanh thu mới, nơi mà thương hiệu và người dùng thực sự có thể cộng tác dựa trên các hàm ý rộng hơn của câu hỏi toàn diện này. Cuối cùng, tôi tin rằng danh tiếng của các nhà tiếp thị trong tương lai sẽ dựa trên nhiều yếu tố – với “dạng tròn” là tâm điểm (sách kinh tế, sách hay về kinh doanh, 10 cuốn sách hay nhất mọi thời đại, sách về kinh doanh, những quyển sách hay nhất mọi thời đại, sách hay về marketing, sách kinh doanh hay nhất, cuốn sách hay nhất mọi thời đại).

Nội dung chi tiết về quyển sách marketing online hay nhất này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com/p/bi-mat-thuc-su-internet-marketing.html
Đăng ký mua quyển sách marketing online hay nhất – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:
+ Hotline: 0906 8585 96 (Ms. Trinh)
+ Mua sách trực tiếp theo liên kết sau:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét